english version

Kalendarium


 


W listopadzie 2014 ukaza?a sie p?yta "Odkrywamy zapomniane arcydzie?a" / "(Re)discovering forgotten masterpieces", na której MARCIN BRONIKOWSKI wykonuje pie?ni Mieczys?awa Kar?owicza i Tadeusza Bairda z orkiestr? Inter>Camerata pod dyrekcj? Jana Jakuba Bokuna.
 

*

 
MARCIN BRONIKOWSKI otrzyma? "Nagrod? Miasta Sto?ecznego Warszawy" za rok 2013 i znalaz? si? w gronie wybitnych osobisto?ci polskiego ?ycia publicznego jako laureat tej nagrody za wyj?tkowe zas?ugi dla Warszawy.

*

 
14 kwietnia 2013 MARCIN BRONIKOWSKI zadebiutowa? w tytu?owej roli "Króla Rogera" Karola Szymanowskiego na XVII Amazo?skim Festiwalu Operowym w Manaus (Brazylia). By?o to prawykonanie tego dzie?a w Brazylii !

*

 
W kwietniu 2012 MARCIN BRONIKOWSKI obchodzi? 20-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji wyst?pi? on w premierowym spektaklu nowej inscenizacji opery "Eugeniusz Oniegin" Piotra Czajkowskiego w re?yserii Micha?a Znanieckiego i pod dyrekcj? ?ukasza Borowicza na deskach Teatru Wielkiego im. Stanis?awa Moniuszki w Poznaniu 28 kwienia 2012.

*

 
W czerwcu 2012 MARCIN BRONIKOWSKI wzi?? udzia? w IZRAELSKIM FESTIWALU OPEROWYM w?ród bizantyjskich ruin w MASADZIE jako Escamillo w mega-produkcji Carmen Georges'a Bizeta pod dyrekcj? wybitnego izraelskiego dyrygenta DANIELA ORENA, w inscenizacji GIANCARLO DEL MONACO.

*

 

*

19 listopada 2010 MARCIN BRONIKOWSKI otrzyma? z r?k Przewodnicz?cego Parlamentu Europejskiego, by?ego Premiera Reczpospolitej Polskiej prof. Jerzego Buzka Honorow? Per?? przyznawan? przez miesi?cznik Polish Market za "propagowanie polskiej muzyki na najwi?kszych scenach operowych ?wiata".

*

16 grudnia 2006 MARCIN BRONIKOWSKI wzi?? udzia? w galowym koncercie operowym wspólnie z ANDREA BOCELLIM, Lydia Caruana oraz dyrygentem Carlo Berninim. Koncert odby? si? w Ta Qali Convention Center na Malcie.

*

23 czerwca 2004 MARCIN BRONIKOWSKI po raz pierwszy wystapi? na scenie s?ynnego TEATRO ALLA SCALA w Mediolanie jako Escamillo w Carmen.
Re?yserem spektaklu by? Nicolas Joel, a dyrygentem - Michel Plasson.

*

W grudniu 2000 MARCIN BRONIKOWSKI zadebiutowa? na scenie Królewskiej Opery "COVENT GARDEN" w Londynie jako Dandini w Kopciuszku Rossiniego, z tak znakomitymi ?piewakami, jak Juan Diego Florez, Sonia Ganassi, Simone Alaimo i Michele Pertusi.
Spektakl re?yserowany by? przez team Moshe Leiser / Patrick Caurier, a dyrygentem by? Marc Elder
 

2017

 
4 Listopada
 
G. Faurè - Requiem

Narodowe Forum Muzyki, Wroc?aw
 
 
 
12 Sierpnia
 
Gala Operowa

Festiwal im. Jana Kiepury, Krynica - Zdrój
 
 
 
4, 5 Sierpnia
 
J. Haydn - Pory Roku (Simon) wykonanie sceniczne

Birgitta Festival, Tallinn (EST)
 
 
 
17 Czerwca
 
G. Verdi - Traviata (Griorgio Germont)

Open Air Opera Festival, Plovdiv (BG)
 
 
 
26 Maja
 
Recital z okazji 25-lecia pracy artystycznej

Sofia Music Weeks Festival, Sofia (BG)
 
 
 
8, 11, 13 Kwietnia
 
G. Verdi - Traviata (Giorgio Germont)

Teatr Wielki, Warszawa
 
 
 
9 - 12 Lutego
 
Masterclass

Calisia Music Center, Warszawa
 
 
 
1 Stycznia
 
Noworoczna Gala Operowa

Filharmonia Narodowa, Warszawa

 

2016

 
10 Grudnia
 
K. Pasternak - Pie?ni do s?ów w?asnych (prawykonanie)

Mazowiecki Teatr Muzyczny, Warszawa
 
 
 
4 Listopada
 
J. Brahms - Niemieckie Requiem

Filharmonia im. Mieczys?awa Kar?owicza, Szczecin
 
 
 
15 Pa?dziernika
 
G. Bizet - Carmen (Escamillo)

Teatru Aurora, Gozo (MT)
 
 
 
1 Pa?dziernika
 
Recital pie?ni francuskiej (pianistka: Ella Susmanek)

Pa?ac w Wilanowie, Warszawa
 
 
 
13, 15, 17, 20, 22, 24 Lipca
 
W. A. Mozart - Don Giovanni (Don Giovanni)

Winslow Hall Opera Festival, Winslow (GB)
 
 
 
16, 17 Czerwca
 
G. Rossini - Cyrulik sewilski (Figaro)

Bergen International Festival, Tromsø (N)
 
 
 
14 Czerwca
 
G. Rossini - Cyrulik sewilski (Figaro)

Bergen International Festival, Bodø (N)
 
 
 
4. 6, 7, 8 Czerwca
 
G. Rossini - Cyrulik sewilski (Figaro)

Bergen International Festival, Bergen (N)
 
 
18 Marca
 
J. Brahms - Niemieckie Requiem

Filharmonia Podlaska, Bia?ystok
 
 
 
6, 9 i 14 Luty

Opera Gala koncerty z Symphony of the Americas

Broward Center for Performing Arts, Fort Lauderdale (Florida, USA)
 
 
 
16 Stycznia
 
Gala Noworoczna KGHM
koncert wraz z Krzysztofem Cugowskim i zespo?em Bracia
 
Katedra, Lubin
 
 
 
15 Stycznia
 
Gala Noworoczna KGHM
koncert wraz z Krzysztofem Cugowskim i zespo?em Bracia
 
Katedra, Legnica

 

2015

 
 
3 Grudnia
 
Koncert Galowy na rzecz fundacji "SERCE DZIECKA"
(wraz z Katarzyn? Trylnik, Patrycj? Piekutowsk?, Rafa?em Siwkiem oraz Ann? Marchwi?sk?)

Fundacja "Serce Dziecka", Warszawa (Ufficcio Primo)
 
 
 
21 Pa?dziernika
 
AXOUM DUO (marimby) & MARCIN BRONIKOWSKI in concert

Rada Polek, Warszawa
 
 
 
23, 25 Pa?dziernika
 
G. Donizetti - Don Pasquale (Dr. Malatesta)
 
Teatro Gayarre - A.G.A.O, Pamplona (E)
 
 
 
22 Wrze?nia
 
Gala Operowa
 
Festiwal im. Adama Didura, Sanok
 
 
 
7 Sierpnia
 
J. Haydn - Stworzenie ?wiata (Raphael; Adam)
 
Birgitta Opera Festival, Tallinn (EST)
 
 
 
30 Maja oraz 3, 5, 7 Czerwca
 
G. Rossini - La Cenerentola (Dandini)
 
New Zealand Opera, Auckland (NZ)
 
 
 
9, 12, 14, 16 Maja
 
G. Rossini - La Cenerentola (Dandini)
 
New Zealand Opera, Wellington (NZ)
 
 
 
18 Kwietnia
 
Vaughan Williams - A Sea Symphony nº 1 (solo baritone)
 
The Southern Sinfonia, Dunedin (NZ)
 
 
 
20, 22 Marca
 
G. Verdi - La Traviata (Giorgio Germont)
 
Teatr Wielki, Warszawa
 
 
 
3 Stycznia
 
Gala noworoczna
 
Narodowe Forum Muzyki, HALA STULECIA - Wroc?aw


2014

 
29 Grudnia
 
Gala Operowa

Opera Lwowska, Lwów (UA)
 
 
 
19 Grudnia
 
G. Puccini - Cyganeria (Marcello)
 
Oper Leipzig, Lipsk (DE)
 
 
 
9 Listopada
 
Gala Operowa z okazji ?wieta Niepodleg?o?ci
 
Narodowa Opera, Varna (BG)
 
 
 
7 Listopada
 
G. Verdi - Don Carlos (Markiz Posa)
 
Narodowa Opera, Varna (BG)
 
 
 
29 Pa?dziernika
 
M. Kar?owicz - Pie?ni (koncert promuj?cy now? CD)
 
Oratorium Marianum Uniwersytetu Wroc?awskiego, Wroc?aw
 
 
 
17, 18 Wrze?nia
 
T. Baird - Sonety mi?osne
M. Kar?owicz - Pie?ni
 
Jiho?eska Filharmonia, ?eske Bud?jovice (CZ)
 
 
 
29, 31 Lipca oraz 3 Sierpnia
 
G. Puccini - Madame Butterfly (Sharpless)
 
Scottish Opera, Glasgow (GB)
 
 
 
19, 21 Czerwca
 
G. Puccini - Madame Butterfly (Sharpless)
 
Scottish Opera, Belfast (N.IRL)
 
 
 
12, 14 Czerwca
 
G. Puccini - Madame Butterfly (Sharpless)
 
Scottish Opera, Aberdeen (GB)
 
 
 
29 Maja
 
G. Verdi - La Traviata (Giorgio Germont) wykonanie koncertowe
 
Auditorio Nacional, Madrid (E)
 
 
 
21, 24 Maja
 
G. Puccini - Madame Butterfly (Sharpless)
 
Scottish Opera, Glasgow (GB)
 
 
 
11, 17 Maja

G. Puccini - Madame Butterfly (Sharpless)
 
Scottish Opera, Edinburgh (GB)
 
 
 
29, 31 Marca oraz 2, 7, 10 Kwietnia
 
G. Bizet - Carmen (Escamillo)
 
Trondheim Musictheater, Trondheim (NO)
 
 
 
18 Stycznia
 
Gala Noworoczna KGHM
koncert z Justyn? Steczkowsk?, Wiolett? Chodowicz, Piotrem Kupich? oraz orkiestr? AUKSO + NOSPR pod dyr. Marka Mosia

Katedra, Lubin
 
 
 
17 Stycznia
 
Gala Noworoczna KGHM
koncert z Justyn? Steczkowsk?, Wiolett? Chodowicz, Piotrem Kupich? oraz orkiestr? AUKSO + NOSPR pod dyr. Marka Mosia
 
Katedra, Legnica
 
 
 
1 Stycznia
 
G. Puccini - Cyganeria (Marcello)
 
Oper Leipzig, Lipsk (DE)

 

2013

 
20 Grudnia
 
G. Puccini - Cyganeria (Marcello)
 
Oper Leipzig, Lipsk (DE)
 
 

12 Grudnia
 
G. Verdi - La Traviata (Germont)
 
Oper Leipzig, Lipsk (DE)
 
 
 
25 Sierpnia, 10 i 12 Wrze?nia
 
Gala Operowa

Monasterio de Oliva, Carcastillo - Navarra (ESP)
 
 
 
9 i 11 Sierpnia
 
Ch. Gounod - Faust (Valentin)
 
Birgitta Opera Festival, Tallinn (EST)
 
 
 
12 Maja
 
Recital (pianistka - Ella Susmanek)

Rada Polek, Warszawa (Pa?ac Tyszkiewiczów)
 
 
 
14, 18 i 20 Kwietnia
 
K. Szymanowski - Król Roger (Roger)
 
Amazo?ski Festiwal Operowy, Manaus (BR)
 
 
 
23, 26, 28 Luty i 2 Marca

Opera Gala z Symphony of the Americas

Broward Center for Performing Arts, Fort Lauderdale (Florida, USA)
 
 
 
18 i 19 Stycznia
 
G. Faurè - Requiem (baryton)
 
Filharmonia Narodowa, Warszawa

 

2012

 
20 i 23 Listopada
 
Ch. Gounod - Faust (Valentin)
 
Opera North, Nottingham (GB)
 
 
 
13 i 16 Listopada
 
Ch. Gounod - Faust (Valentin)
 
Opera North, Newcastle (GB)
 
 
 
6 i 9 Listopada
 
Ch. Gounod - Faust (Valentin)
 
Opera North, Manchester (GB)
 
 
 
13, 19, 23, 25, 31 Pa?dziernika oraz 3 Listopada
 
Ch. Gounod - Faust (Valentin)
 
Opera North, Leeds (GB)
 
 
 
27 i 28 Lipca oraz 11 i 18 sierpnia
 
G. Puccini - La Bohème (Marcello)
 
"Opera in Piazza", Trappeto - Sycylia (I)
 
 
 
14 Lipca
 
Koncert z okazji 80-lecia Wojciecha Kilara
 
Aula Akadamii Muzycznej, Katowice
 
 
 
30 Czerwca
 
Koncert - Gala Operowa
 
 
 
 
15 Czerwca
 
P. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin (Oniegin)
 
 
 
 
9 i 11 Czerwca
 
G. Bizet -Carmen (Escamillo)
 
Izraelski Festiwal Operowy, Masada (IL)
 
 
 
6 Maja
 
P. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin (Oniegin)
 
 
 
 
28 Kwietnia
 
P. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin (Oniegin)
 
 
 
 
23 Kwietnia
 
Benefis prof. Elli Susmanek - Koncert Galowy
 
 
 
 
21 Kwietnia
 
Koncert na zako?czenie II Marimba Academy
AXOUM DUO (marimby) & Marcin Bronikowski
 
 
 
 
11 Kwietnia
 
J. Massenet - Werther (Albert)
 
Teatr Wielki im. St. Moniuszki, Pozna? (PL)
 
 
 
3 Marca
 
J. Massenet - Werther (Albert)
 
Teatr Wielki im. St. Moniuszki, Pozna? (PL)

 

2011

 
18 Grudnia
 
AXOUM DUO (marimby) & MARCIN BRONIKOWSKI in concert
 
Kulturskolan, Lund (SE)
 
 
 
17 Grudnia
AXOUM DUO (marimby) & MARCIN BRONIKOWSKI in concert
 
 
 
 
28 Listopada
 
Wielka Gala Pere? Polskiej Gospodarki - koncert jubileuszowy z okazji XV-lecia
 
 
 
 
2, 4, 5 Listopada
 
C. M. von Weber - Wolny Strzelec (Ksi??e Ottokar)
 
 
 
 
 
15, 17, 21, 23, 25 (m) Wrze?nia

P. Mascagni – Rycersko?? Wie?niacza (Alfio) / R. Leoncavallo - Pajace (Silvio)

New Zealand Opera, Auckland (NZ)
 
 
 
27, 30 Sierpnia oraz 1, 3 Wrze?nia

P. Mascagni – Rycersko?? Wie?niacza (Alfio) / R. Leoncavallo - Pajace (Silvio)

New Zealand Opera, Wellington (NZ)
 
 
 
10 Lipca
 
G. Donizetti - Napój mi?osny (Belcore)
 
Dalhalla Opera Festival , Rättvik (SE)
 
 
 
12, 15, 17 Czerwca
 
G. Donizetti - ?ucja z Lammermoor (Lord Enrico Ashton)
 
 
 
 
18, 20, 27 Marca
 
P. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin (Oniegin)
 
Teatro Argentino de la Plata, Buenos Aires (AR)
 

 

2010

 
27 i 28 Listopada
 
V. Bellini - Beatrice di Tenda (Filippo Maria Visconti)
 
Det Danske Belcanto Selskab, Kopenhaga (DK)
 
 
 
6, 8, 10 Pa?dziernika

G. Puccini – Cyganeria (Marcello)

Opera Hong Kong, Hong Kong (CHN)
 
 
 
29 Czerwca; 1 Lipca

G. Puccini – Cyganeria (Marcello)

Opera North, Nottingham (GB)
 
 
 
22, 24 Czerwca

G. Puccini – Cyganeria (Marcello)

Opera North, Newcastle (GB)
 
 
 
16, 18 Czerwca

G. Puccini – Cyganeria (Marcello)

Opera North, Salford Quays - Manchester (GB)
 
 
 
22 Maja
 
Recital (pianistka - Ella Susmanek)
 
Kompleks Pa?acowy Carycyno ( Polski Instytut Kultury ), Moskwa (RU)
 
 
 
4, 8, 15 Maja; 3, 8 Czerwca

G. Puccini – Cyganeria (Marcello)

Opera North, Leeds (GB)
 
 
 
27, 28, 30 Marca
 
J. Massenet - Werther (Albert)
 
 
 
 
19 Marca
 
J. Brahms - Niemieckie Requiem
 
Filharmonia Podlaska, Bia?ystok (PL)
 
 
 
9, 12 Marca

G. Puccini – Cyganeria (Marcello)

Opera North, Nottingham (GB)
 
 
 
2, 5 Marca

G. Puccini – Cyganeria (Marcello)

Opera North, Newcastle (GB)
 
 
 
23, 26 Lutego

G. Puccini – Cyganeria (Marcello)

Opera North, Salford Quays - Manchester (GB)
 
 
 
15, 23, 29 Stycznia; 6, 10, 14m, 16, 18 Lutego

G. Puccini – Cyganeria (Marcello)

Opera North, Leeds (GB)
 
 
 

2009

 
22, 26, 28 Listopada

G. Donizetti – Napój mi?osny (Belcore)

Scottish Opera, Edinburgh (GB)
 
 
 
11, 13 Listopada

G. Donizetti – Napój mi?osny (Belcore)

Scottish Opera, Aberdeen (GB)
 
 
 
4, 6 Listopada

G. Donizetti – Napój mi?osny (Belcore)

Scottish Opera, Inverness (GB)
 
 
 
24, 30 Pa?dziernika

G. Donizetti – Napój mi?osny (Belcore)

Scottish Opera, Glasgow (GB)
 
 
 
5 Pa?dziernika (18:00)

Udzia? w cyklu "Spotkanie z Artyst?"

Opera Krakowska, Kraków
 
 
 
23, 26 Wrze?nia

G. Donizetti – Napój mi?osny (Belcore)

Scottish Opera, Glasgow (GB)
 
 
 
26, 28 Czerwca

Ch. Gounod - Faust (Valentin)
 
Teatre Principal, Palma de Mallorca (E)
 


3 Czerwca

F. Mendelssohn – Elijah (The Jerusalem Symphony Orchestra)

Henry Crown Symphony Hall (Jerusalem Theater), Jerozolima (IL)
 
 
 
2 Czerwca

F. Mendelssohn – Elijah ( The Jerusalem Symphony Orchestra)

New Israeli Opera, Tel Aviv (IL)
 
 
 
19, 20 Marca oraz 14 Kwietnia

Koncerty z Symphony of the Americas

Broward Center for Performing Arts, Fort Lauderdale (Florida, USA)
 
 
 
8 Marca

Recital w ramach V. UluslararasI Çukurova Çoksesli Müzik Festivali
 
 

2008

 
19 Grudnia
 
Koncert Symfoniczny " W stron? Chopina"
 
 
 
 
14 grudnia
 
Koncert w ramach Festiwalu im. Fr. Schuberta Hanny Baku?y
 
 
 
 
20, 22 Listopada

V. Bellini - I Puritani (Riccardo)

Teatro Gayarre, Pamplona (ES)
 
 
 
30 Pa?dziernika
 
Recital (m.in prawykonanie 6 pie?ni do wierszy poetów Powstania Warszawskiego Wojciecha G?ucha)
 
 
 
 
3 Pa?dziernika
 
M. Kar?owicz - Pie?ni
 1 Pa?dziernika
 
Koncert galowy na otwarcie sezonu Opery Narodowej
 
Teatr Wielki, Warszawa
 
 
 
10, 13, 15, 17, 29 31 Maja oraz 3, 5, 7, 9 Czerwca

G. Puccini - Cyganeria (Marcello)

New Zealand Opera, Auckland i Wellington (NZ)30 Marca

G. Donizetti - ?ucja z Lammermoor (lord Ashton)

Teatr Wielki, Warszawa18, 25, 26 Lutego oraz 3 Marca

Koncerty z Symphony of the Americas

Broward Center for Performing Arts, Fort Lauderdale (Florida, USA)25, 27 Stycznia

G. Bizet - Carmen (Escamillo)

Teatr Wielki, Warszawa

2007


1, 4, 6, 8 Wrze?nia

G. Verdi - Bal maskowy (Anckarström)

State Opera of South Australia, Adelaide (AUS)23 Czerwca

Recital Pie?ni Polskiej (M. Kar?owicz)

?azienki Królewskie (Podchor??ówka), Warszawa10, 11 Maja

A. Malawski - Wierchy (baryton)

Filharmonia Podlaska, Bia?ystok12, 15, 19, 20, 21, 22 Marca

Koncert z Symphony of the Americas

Broward Center for Performing Arts, Fort Lauderdale (Florida, USA)25, 27 Lutego

G. Bizet - Carmen (Escamillo)

Teatr Wielki, Warszawa

2006


21, 22 Grudnia

Koncert ?wi?teczny z orkiestr? NDR

Grosser Sendesaal, Hannover (D)16 Grudnia

Gala Koncert z ANDREA BOCELLIM

Malta Convention Center, Malta La Valetta (M)24, 26, 28 Listopada

G.Donizetti - Don Pasquale (Dr Malatesta)

Opera Nicejska, Nicea (F)21, 23 Wrze?nia

W.A. Mozart - Wesele Figara (Hrabia Almaviva)

Hong Kong Opera, Hong Kong (CHN)23 Czerwca

J. Haydn - Stworzenie ?wiata

Narodowa Orkiestra Symfoniczna PR i TV, Katowice11 Czerwca

Recital Pie?ni Bu?garskiej

?azienki Królewskie (Podchor??ówka), Warszawa18 Maja oraz 8 Czerwca

G. Puccini - Madame Butterfly (Sharpless)

Württembergische Staatstheater, Stuttgart (D)12, 14 Maja

P. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin (Oniegin)

Teatr Wielki, Warszawa5 Maja

G.Donizetti - ?ucja z Lammermoor (Enrico) - wersja koncertowa z Edyt? Gruberov?

Konzerthaus, Dortmund (D)5 Marca

G. Donizetti - ?ucja z Lammermoor (Enrico)

Opera Krakowska, KrakówLuty / Marzec

G. Puccini - Madame Butterfly (Sharpless)

Württembergische Staatstheater, Stuttgart (D)27 Stycznia

Galowy Koncert Mozartowski

Opera Ba?tycka, Gda?sk20, 22 Stycznia

P. Czajkowski - Eugeniusz Oniegin (Oniegin)

Teatr Wielki, Warszawa

2005


20 Listopada

G. Puccini - Cyganeria (Marcello)

Opera Krakowska, Kraków24 Pa?dziernika

G. Verdi - La Traviata (Germont)

Opera Krakowska, Kraków13, 15 Pa?dziernika

R. Leoncavallo - Pajace (Silvio)

Opera na Zamku, Szczecin1, 2 Kwietnia

G.Fauré - Requiem

Filharmonia Narodowa, Warszawa15 Marca

Koncert z 
Symphony of the Americas

Broward Center for Performing Arts, Fort Lauderdale (Florida, USA)2, 5 Stycznia

J.Massenet - Le Roi de Lahore (Scindia)

Teatro La Fenice, Venezia (I)

2004


19, 23 Grudnia

J.Massenet - Le Roi de Lahore (Scindia)

Teatro La Fenice, Venezia (I)18, 20 Listopada

G. Puccini - Cyganeria (Marcello)

Opera de Tenerife, Santa Cruz (E)8, 9, 10 Pa?dziernika

Ch.Gounod - Romeo i Julia (Mercutio)

Mi?dzynarodowy Festival Muzyczny, Macau (Chiny)26 Lipca

G.Puccini - Cyganeria (Marcello)

Letni Festiwal Muzyczny, Varna (BG)23 Czerwca

G. Bizet - Carmen (Escamillo)

TEATRO ALLA SCALA, Mediolan (I) 
(C) 2004 by Marcin Bronikowski