wersja polska

Lucia di Lammermoor - lord Enrico Ashton


 Palacio Euskalduna, Bilbao 2001 with Achiles Machado, Maureen O'Flynn

Palacio Euskalduna, Bilbao 2001

Palacio Euskalduna, Bilbao 2001


Palacio Euskalduna, Bilbao 2001 MB, Maureen O'Flynn, Achiles Machado, Luis Lopez

National Opera, Warsaw 2008

National Opera, Warsaw 2008


National Opera, Warsaw 2008

National Opera, Warsaw 2008 with Joanna Wo?

National Opera, Warsaw 2008 with Joanna Wo?


National Opera, Warsaw 2008 with Piotr Becza?a

National Opera, Warsaw 2008

National Opera, Warsaw 2008 with Piotr Becza?a


National Opera, Warsaw 2008 with Joanna Wo? 
(C) 2004 by Marcin Bronikowski